Handelsbetingelser

 • 1. KØB HOS HOLY MOSES

  Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Holy Moses, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Holy Moses. Holy Moses opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

 • 2. PRISER

  Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

  Der tages forbehold for:

  • Valutaændringer
  • Force majeure
  • Leveringssvigt
  • Afgiftsændringer
  • Udsolgte varer og trykfejl
 • 3. SALG GENERELT

  Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

 • 4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

  Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Holy Moses. Varen skal ved tilbagelevering leveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

 • 5. LEVERING

  Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Holy Moses’s leverandører. Vi sender pakker med fragtmand eller kurer, og de kører kun ud med pakker imellem mandag og fredag.

 • 6. AFBESTILLINGER

  Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ”Afbestilling“. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling!” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske samme dag, som bestillingen er foretaget.

 • 7. BETALING

  De mulige betalingsmåder er:

  • Dankort
  • Visa
  • Mobilepay

  Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

  Du har ingen selvrisiko, hvis dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL. Data, der er krypteret med SSL, kan kun læses af NETS. Hvis du køber varer, som skal sendes fysisk, vil vi først trække pengene fra dit betalingskort, når varerne sendes. Hvis du køber varer, som leveres digitalt med det samme (for eksempel billetter til arrangementer), trækker vi beløbet umiddelbart efter dit køb.

 • 8. REKLAMATIONSRET

  Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Holy Moses. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

  Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

 • 9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

  Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Holy Moses inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Holy Moses’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Holy Moses.

 • 10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

  Ved returnering af defekte eller forkerte varer til Holy Moses, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et gebyr på kr. 200.

  Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår af fejlbeskrivelsen, kan Holy Moses ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

  Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

  Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 • 11. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Holy Moses skal være forsvarligt indpakket. Holy Moses anbefaler, at varen returneres via Postnord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Postnords system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Holy Moses. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 • 12. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Holy Moses, at De retter henvendelse til os på mail: anders@hoffgaard.dk eller på telefon: +45 20903846

 • 13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

  Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

  Købsregler

 • 1. REKLAMATIONSRET

  Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret. Hvis du er bosat i et andet europæisk land end Danmark, har du også mulighed for at bruge klagesystemet: “Online Dispute Resolution”, hvor du indgiver din klage direkte på ODR-sitet, og oplyser vores mail: andes@hoffgaard.dk

 • 2. GARANTI

  Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

 • 3. OMBYTNINGSRET

  Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

 • 4. RIMELIG TID

  I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

 • 5. FORMODNINGSREGLEN

  Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

 • fortrydelsesret

 • 1. DU HAR 14 DAGES FORTRYDELSESRET

  I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postnord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Holy Moses ud fra en mulig salgsværdi.

  Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Holy Moses , vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

  Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Holy Moses returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

 • 2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

  Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

  • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Holy Moses.
  • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Holy Moses. I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Holy Moses.
  • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.

  Retur adresse er følgende: Holy Moses Heden 16 9520 Skørping

  Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Holy Moses. Ordre beløbet returneres, (minus vores forsendelsesprisen) til det brugte betalingskort. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Holy Moses anbefaler, at varen returneres via Postnord, og at varen sendes som pakkepost.

  På den måde er der mulighed for at spore pakken i Postnord’s system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Holy Moses

  Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Holy Moses.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Holy Moses skal være forsvarligt indpakket. Holy Moses anbefaler, at varen returneres via Postnord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Postnord’s system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Holy Moses. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 • 4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Holy Moses, at De retter henvendelse til os på mail: anders@hoffgaard.dk eller på telefon: +45 2090 3846